Head lapsevanemad ja õpilased!

Ilmad on muutunud üsna külmaks ja kohati võib õhutemperatuur langeda alla miinus 20˚C . Sotsiaalministri 27.03.2001. a määruse nr 36 „Tervisekaitse nõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele” kohaselt võib lapsevanema otsusel lapse koju jätta, kui tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:

1.-6. kl miinus 20˚C ja madalam
7.-9. kl miinus 25˚C ja madalam

See tähendab seda, et õpilane jääb koju ja võimalusel tegeleb õppetegevusega iseseisvalt vaadates infot e-koolist. Lapsevanem teavitab klassijuhatajat õpilase puudumisest. Kooli tulnud õpilastele toimuvad tunnid vastavalt tunniplaanile.

Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri on võimalik vaadata järgnevalt kodulehelt http://www.emhi.ee/index.php?ide=2&shownews=233 , kus on teksti sees mõiste „tuulekülm”. Sellele klikates ilmub ilmakaart, kus on näha tegelikud toimivad välisõhu temperatuurid.