TALISPORDIPÄEVAD LUUNJA KESKKOOLIS 24. – 25. 01. 2019

24.01.2019
1.-4. ja 9. klassi Talispordipäev
Õpilased on klasside poolt valitud kohtades talispordipäeval.
Pärast talispordipäeva saavad õpilased sööklas süüa.
Söömisele järgnevad pikapäevarühm ja huviringid kuni kell 14.55ni.

5.-8. ja 10.-12. klassi e-õppepäev
e-õppepäeva korraldus:
• Õpilastele õppetunde koolis ei toimu. Õppimine toimub osaliselt või täielikult elektroonilise õppematerjali abil.
• Õpilased leiavad ülesanded antud päeva tunniplaanijärgsetelt aineõpetajatelt eKoolist hiljemalt kell 9.
• Ülesanded peavad olema valmis hiljemalt sama päeva kella 16-ks, kui õpetajad pole öelnud teisiti.
• E-õppepäeva ülesandeid on võimalik lahendada ka kooli arvutiklassis, selleks palun registreerida klassijuhataja juures hiljemalt 22.01.2019 kell 13.

Koolibussid:
Luunja valla koolibussid väljuvad tavalistel aegadel, ei välju kella 16.00ne buss.

25.01.2019
5.–8. ja 10.-12. klassi Talispordipäev
Õpilased on klasside poolt valitud kohtades talispordipäeval.
Kooskõlas klassijuhatajaga saavad õpilased talispordipäeval süüa kas enne või peale aktiivset tegevust koolis või antakse neile väljasõidule toidupakk kaasa.
Sellel päeval ei toimu huviringe.

1.-4. ja 9. klassi e-õppepäev
e-õppepäeva korraldus:
• Õpilastele õppetunde koolis ei toimu. Õppimine toimub osaliselt või täielikult elektroonilise õppematerjali abil.
• Õpilased leiavad ülesanded antud päeva tunniplaanijärgsetelt aineõpetajatelt eKoolist hiljemalt kell 9.
• Ülesanded peavad olema valmis hiljemalt sama päeva kella 16-ks, kui õpetajad pole öelnud teisiti.
• E-õppepäeva ülesandeid on võimalik lahendada ka kooli arvutiklassis, selleks palun registreerida klassijuhataja juures hiljemalt 22.01.2019 kell 13.

Koolibussid:
Luunja valla koolibussid väljuvad tavalistel aegadel.