EV aastapäeva tähistamine 22.02.2019

1.-4. klass

 1. tund – ainetund
 2. tund – aktus kooliaulas
 3. tund – rongkäik koolimaja juurest vallamaja juurde ning miiting
 4. tund – klassijuhataja tund
 5. tund – klassijuhataja tund, 1. klasside mudilaskoor, 2. klasside õpilased on ujumas kell 12.15-14.30
  Pikapäevarühma ja muid huviringe ei toimu
  Luunja valla koolibussid väljuvad ainult kell 13.15

5.-12. klass

 1. tund – ainetund
 2. tund – klassijuhataja tund, söömine klassis või sööklas
 3. tund – rongkäik koolimaja juurest vallamaja juurde ning miiting
 4. -6. tund – Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses aktus + filmi “Tõde ja õigus” vaatamine
  Luunja valla koolibussid väljuvad ainult kell 14.30