Meie õpilased olid loodusainete olümpiaadidel edukad

Loodusainetes toimunud olümpiaadid on käesoleval õppeaastal olnud Luunja Keskkooli jaoks edukad, sest meie kooli õpilased on saavutanud piirkonnavoorudes väga häid tulemusi. 

Juba novembris said 7.-8. klasside õpilased end proovile panna loodusteaduste olümpiaadil, mille korraldas Tartu Ülikooli teaduskool. Võistluse tegi keerukaks asjaolu, et lahendada tuli nii füüsika-, keemia-, bioloogia- kui ka geograafiaülesandeid. Kuna 7. klassi õpilased ei õpi veel eraldi keemiat ega füüsikat, tuli õpilastel enne olümpiaadile minekut teha rohkesti lisatööd. Pingutus tasus end ära: 7. a klassi õpilane Lauri Kask pälvis loodusteaduste olümpiaadil 7. klasside arvestuses 2. koha ning Joosep Pärnalaas 5. koha.  

Eriti palju olümpiaade toimus jaanuaris ja veebruaris, neist nii füüsika- kui ka keemiaolümpiaad olid mõlemad viie tunni pikkused proovikivid. Füüsikaolümpiaadil tuli õpilastel valida kümne teoreetilise ülesande hulgast viis ning lisaks kahe praktilise töö hulgast üks, keemiaolümpiaadil tuli lahendada kuus ülesannet. Mõlemal olümpiaadil olid seekord edukad  9. klassi õpilased: Kaarel Kiiver saavutas füüsikaolümpiaadil 2. koha ning Riho Kübard keemiaolümpiaadil 4. koha. 

Veebruari alguses toimunud bioloogiaolümpiaad koosnes suures osas valikvastustega küsimustest, millele vastamiseks oli aega kaks tundi. Endalegi meeldiva üllatusena saavutas 7. a klassi õpilane Lauri Kask auväärse 1. koha. „Mõtlesin ülesandeid lahendades loogiliselt,“ selgitas Lauri ülesannete lahendamisel edu toonud taktikat.

Veebruari keskpaigas toimunud geograafiaolümpiaadil lahendati ülesandeid arvuti abil. 9.-12. klasside õpilased võisid vastuseid otsida ka internetist, 7.-8. klass sai abimaterjalina kasutada atlaseid. Kõige edukamalt võistles 12. klassi õpilane Karoliine Laaneoja, kes saavutas 12. klasside õpilaste seas 5. koha.

Suur tänu kõikidele õpilastele, kes on meie kooli erinevatel olümpiaadidel esindanud, ning aitäh õpetajatele, kes on õpilasi olümpiaadideks ette valmistanud ning neid igati toetanud. 

Liis Rüütel, loodusainete õpetaja