Kohtumine Ghanast pärit doktorandiga

08.03.2019 käis 12. klassi inglise keele tunnis Rev Ahenkora Siaw Kwakye Ghanast, kes rääkis meile transhumanismist, posthumanismist, inimese suhetest tehnoloogiaga ja meie ühiskonna tulevikuperspektiividest. Peale põhiteemade läbivõtmist oli meil aega küsida küsimusi nii tunniteemadel kui ka tema enda elu kohta – näiteks, kuidas ta üldse Eestisse sattus ja kust tekkis huvi hakata eelnimetatud teemasid süvitsi käsitlema. Tund oli väga informatiivne ja teemad olid mõtlemapanevad – diskussioon jätkus ka klassiruumist väljaspool. Rev Ahenkora Siaw Kwakye kohtus ka 1. klasside õpilastega, kes küsisid tema käest erinevaid küsimusi tema enda kui ka näiteks Ghana temperatuuri ja sealsete laste nimede kohta.

Karoliine Laaneoja, 12. klass