Luunja Keskkooli õpilased olid majandusolümpiaadidel edukad

Gümnasistide majandusolümpiaadi Tartumaa piirkonnavoor toimus sel aastal 6. märtsil Hugo Treffneri gümnaasiumis. Ülesannete lahendamiseks kasutati Moodle’i keskkonda.

Luunja Keskkooli õpilased esinesid piirkonnavoorus väga edukalt. Karoliine Laaneoja (12. klass) saavutas 2. koha, Kaspar Martin Kivineem (10. klass) sai 4. koha, Diana Tõnutare (11. klass) 5. koha, Egon Puksa (11. klass) 6. koha ja Karolin Gubinski (11. klass) 8. koha. Õpilasi juhendas õpetaja Ülle Tõnutare.

6. aprillil EBS-is toimunud vabariiklikule majandusolümpiaadile sai kutse Karoliine Laaneoja, kes saavutas 40 osaleja hulgas 17. koha.

Majandusolümpiaad koosnes teooriaosast, kus testiti faktilisi majandusteadmisi, ja praktilisest osast, kus pandi proovile analüüsioskused. Test sisaldas praktilisi probleemülesandeid, majandusarvestust ja statistikat. Tegemist oli väga põhjalikke teadmisi nõudva olümpiaadiga, seal parimaid tulemusi saavutanud õpilased saavad ülikoolidesse ilma katseteta sisse astuda nagu teistegi ainete vabariiklikel olümpiaadidel edukalt esinenud õpilased.

Karoliine Laaneoja, 12. klass

Foto: JA Eesti