Kolme kooli ühisprojektile pandi punkt Luunja Keskkoolis

Aprillikuu teisel nädalal külastasid Luunja keskkooli kolme kooli projekti „Meedia ühendab ja lahutab“ raames kaksteist Läti ja kaksteist Soome õpilast koos oma õpetajatega. Meie koolist võttis projektist osa 18 õpilast, kes külalisi lahkelt vastu võtsid ning ka kodumajutust pakkusid.
Esmaspäeval, 8. aprilli lõuna paiku saabusid Läti õpilased Tartusse, kus meie kooli majutuspered nad vastu võtsid ja oma kodudesse kohanema toimetasid. Sellele järgnes terve päev projektivälist tegevust koos vastuvõtvate peredega. Kuna soomlastel oli pikem maa tulla, saabusid nemad kohale hilja õhtul.
Järgnevatel päevadel toimus projektitöö. Õpilased tegid vastavalt oma valikule grupitööna nii tõelisi kui ka libauudiseid, neid näidati hiljem nii kooli televisioonis kui mängiti ette kooliraadios. Praktilise töö  käigus õpiti enese kehtestamist ja oma arvamuse avaldamist inglise keeles. Lisaks saadi suuri kogemusi, kuidas koostada nii kirjalikke, tele- kui ka raadiouudiseid.
Lisaks iseseisvalt meediaga tegelemisele külastati näiteks Tartu Postimees toimetust, kus tutvuti ajakirjanike tööga, ja mitmeid teisi asutusi ning meelt lahutavaid kohti. Välismaalaste sõnul olid kõige põnevamateks kohtadeks Tartu Tagurpidi Maja ja Teaduskeskus AHHAA.
Meie koolis toimunud kohtumisega lõpetati projekt, tehti kokkuvõtteid ja tagasiside küsitlusi. Kõik osalejad said projektis osalemise eest sümboolse kingitusena grupipildiga särgi. Projekt lõppes toreda peoõhtuga Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses.
Väga suure panuse projekti õnnestumisse andsid  inglise keele õpetajad Siret Soe ja Margit Mõttus, õppe- ja arendusjuht Ülle Taaber, huvijuht Teli Taimre, 12. klassi õpilane Karoliine Laaneoja ning ka kõik teised projektis osalenud Luunja kooli õpilased.

Egle Oolberg, 10. klassi õpilane
Foto Omar Saksing