Projektõppepäevad 29.-30.04

Projektõpe on õppemeetod, kus õppetöö pole piiritletud ühe kindla klassikomplekti, õppeaine ega ka õppetunniga. Projektõppepäevad hõlmavad erinevate õppeainete lõimumist. Tegevus lõpeb tehtu läbiarutamise ja kokkuvõtte vormistamisega. Projekti käigus saadakse uusi teadmisi ning kogemusi ja valmib miski, mida saab teistele näidata.

Teemad, millega erinevad vanuserühmad tegelevad, on järgmised:

1.-4. klass – Õpime läbi erinevate tegevuste

5.-6. klass – Õppepäev Emajõe Suursoos

7.-8. klass – Tartu vaatamisväärsused

9.-11. klass – Maastikumäng Luunja asulas

Luunja valla koolibussid väljuvad ainult 13.15

Täpsem info klassijuhatajatelt.