Üleminek Stuudiumile

Austatud lapsevanemad ja õpilased!

Alates 1. septembrist 2019 läheb Luunja Keskkool  üle eKoolilt  uuele e-päeviku rakendusele Stuudium. eKooli enam ei kasutata. Sellega seoses peate te endale looma Stuudiumis kasutajakonto.

Stuudiumi kasutajakontode loomine:

https://luunja.ope.ee/abi/info/kasutajakonto/uued-kasutajad

Õpilasele Stuudiumi konto tegemine:

https://luunja.ope.ee/abi/info/kasutajakonto/opilase-konto

Kasutajakontode sidumine:

https://luunja.ope.ee/abi/info/kasutajakonto/kontode-sidumine

Mida tähendab, et kasutaja “meiliaadress ei ole aktiivne”?

https://luunja.ope.ee/abi/info/kasutajakonto/mitteaktiivne-meiliaadress

Lapsevanemale

Puudumiste põhjendamine ja ette teatamine:

https://luunja.ope.ee/abi/info/puudumiste-pohjendamine#s-lapsevanem orfu