Gümnaasiumisse sisseastumise testi sooritamine

Luunja Keskkooli 10. klassi vastuvõtt toimub põhikooli lõputunnistuse, testi ja vestluse tulemuste alusel. SA Innove poolt ettevalmistatud elektrooniline test toimub 18.05.2020 eksamite infosüsteemis EIS. Testile registreerunud õpilased saavad testi sooritada koduarvutis.

Alates 11.05.2020 on testile registreerunud õpilastel võimalus läbi lahendada harjutustesti ja arvuti kontrollimise testi.

SA Innove poolt koostatud testi sooritamise juhend õpilasele on leitav siin

Tehnilistele nõudmistele sobiva arvuti puudumise korral on võimalik testi sooritada Luunja Keskkoolis. Sellest palun teavitada kooli hiljemalt 13.05.2020

Probleemide ja küsimuste puhul ning soovi korral test sooritada Luunja Keskkoolis palume võtta ühendust õppe- ja arendusjuhi Ülle Taaberiga:

e- mail: ylle.taaber@luunja.edu.ee

Telefon: 518 4162