Gümnaasiumisse sisseastujatele

Palume gümnaasiumisse soovijatel, kes on saanud jaatava vastuse Luunja Keskkooli vastuvõtmise kohta, täita avaldus Luunja Arnos hiljemalt 19.06.2020.

Võimalusel palun ARNO-s laadida üles ka klassitunnistuse koopia, põhikooli lõputunnistuse koopia ja väljavõte tervisekaardist.

Kui dokumente ei ole võimalik üles laadida, siis palun tuua need kooli kantseleisse tööpäeviti kell 8.00 – 12.30 26. juunini 2020. a.