Aasta õpilane 2020

Oleme juba harjunud, et viimastel aastatel tuleb traditsioonidesse sisse viia erinevaid muudatusi.

Nii toimus ka aasta õpilase kandidaatide esitamine seekord elektroonililiselt. Kandidaate said esitada kõik 5.-12. klassi õpilased. Enim hääli saanud kandidaatidel toimus vestlus kooli juhtkonnaga juba nii harjumuspäraseks saanud Zoomis.

Aasta õpilane 2020 kohta on kaasõpilased öelnud järgmist:

„Ta on näinud vaeva, et Luunja Keskkool paremaks kohaks muuta ja on eeskujuks paljudele.“

„Ta on julge, aus, töökas, ustav, jutukas, aktiivne, sõbralik ja väga kohusetundlik.“

„Ta on väga aktiivne õpilasesinduse tegemistes.“

„Ta õpib hästi ja on olnud aktiivne noor.“

„Ta teeb  kõike ja tal on head hinded.“

„Ta on vägagi usin õpilane ja ta on alati püüdnud arvestada teiste õpilastega.“

Palju õnne aasta õpilane 2020 – Egle Oolberg