Põhikooli tutipäev

Esmaspäeval, 24. mail helises üheksanda klassi õpilastele viimane koolikell. Õppetöö sai läbi ja ees ootavad lõpueksamid.

Päev algas kooliaja meenutamisega. Alanud remondi tingimustes oli üheksandike viimaseks koduklassiks koolisöökla, mille kaheksandikud olid kaunistanud lõpetajate algklassides tehtud kunstitööde ning õhupallidega. Samuti olid valmis seatud materjalid, et kumbki klass saaks teha plakati, mis kokkuvõtvalt annaks ülevaate nende üheksast kooliaastast. Tund aega tööd ja olulised hetked saidki paberile kirjutatud – joonistatud. Lisaks kujundas kumbki klass oma klassijuhatajale mälestuseks T-särgi.

Päev jätkus aktusega õues, kus sõna said nii kooli direktor kui praegused ja esimene klassijuhataja. Esimesed klassid esitasid lõpetajatele meenutuseks laulu “Oh kooliaeg, oh kooliaeg …”. Lõpuklassid tutvustasid oma plakateid ning iga esimene klass olid ette valmistanud omalt poolt ühe tegevuse. 1.a klass kutsus kõiki mängima ringmängu “Kes aias?”. 1.c klass kontrollis üheksandike valmisolekut eksamiperioodiks, esitades nipiga küsimusi nii matemaatikast, eesti keelest kui loodusteadustest. 1.b klass soovis lõpetajale tuult tiibadesse enda meisterdatud paberist lennukitega, mida ühiselt lennutati.

Päev lõppes sportlike mängudega, mida korraldasid kaheksanda klassi õpilased ning vaatamata jahedale ilmale ei jäänud pidamata ka üks korralik veesõda.