Loovtöö a´la covid-style

Iga õppeaasta kevadel on kaheksandikud hõivatud loovtööde esitamisega. Sel korral surus distantsõpe oma pidevalt muutuvate reeglite ja tingimustega neid eriti keerulisse olukorda, kuid igale probleemile on alati lahendus!

Aurelia ja Mari-Liis otsustasid loovtööks teha praktilise tunni algklassidele võrkpalli algõpetusest. Vapralt takistustele vastu minnes sai töö viimaks tehtud nii, et Mari-Liis tegi tundi zoomi vahendusel Iirimaalt samal ajal, kui Aurelia oli Luunjas kohapeal. 

Edu nii neile kui ka teistele kaheksandikele loovtööde kaitsmisel, mis juba varsti neil ees!