Koolikorraldus alates 31.05.2021

Viimased kaks koolinädalat toimub õppetöö kokkulepitud ajakava alusel, mille teatavad õpilastele ja lapsevanematele klassijuhatajad Stuudiumi vahendusel.

Klasside kaupa toimuvad projektõppepäevad, spordipäevad, õppekäigud, väljasõidud jmt. Lisaks kutsutakse kooli õpilased, kellel on tekkinud võlgnevusi või kes ei ole distantsõppe tingimustes suutnud kaaslastega õppimises sammu pidada.

8. ja 11. klassile toimub loovtööde ja praktiliste tööde kaitsmine. 9. klassil toimuvad konsultatsioonid ja eksamid.

Koolipäeva pikkus on enamasti kell 8.15 – 13.05

Viimane koolipäev 1.-8 ja 10.-11. klassile on 11. juuni.

Lõpuaktused põhikoolile ja gümnaasiumile toimuvad 21. juunil.