Töövihikute kättesaamine

Kooliaasta algus läheneb ja palume kõigil Luunja Keskkooli 5.-12. klassi õpilastel tulla järgi oma töövihikutele ühel järgnevatest aegadest:

25. augustil kell 12.00 – 16.00

26. augustil kell 12.00 – 16.00

27. augustil kell 9.00 –13.00

Töövihikuid jagatakse kunstiklassis – algklasside maja, sissepääs ainult Tugipesa trepist.

1. – 4. klasside õpilased saavad töövihikud septembris klassijuhataja käest.

5.-9. ja 11.- 12. klasside uued õpilased saavad töövihikud kätte esimesel koolinädalal. NB! see ei kehti 10. klassi uute õpilaste kohta!

Põhikooli õpilaste ja Luunja vallas elavate gümnaasiumiõpilaste töövihikute eest tasub Luunja vald ning õpilastele on töövihikud tasuta kasutamiseks.