Presidendi külaskäik

Selleaastane õpetajate päev oli Luunja Keskkoolile nii mõneski mõttes eriline. Traditsiooniliselt viisid sellel päeval õppetöö läbi gümnaasiumi õpilased. Eriline aga oli, et neil tuli manageerida mitme maja vahel ning arvestada ka president Kersti Kaljulaidi külaskäiguga.

Päev algas õues toimunud aktusega, kus Luunja Keskkooli direktor Toomas Liivamägi ja abiturient Patrick Välja allkirjastasid lepingu, mille kohaselt läksid õpetajate kohustused üheks päevaks üle senistele 11.-12. klassi õpilastele ning õpetajatest moodustati 13. klass.

Neljanda tunni ajal vajasid värsked õpetajad aga ise asendusõpetajaid, et minna kohtuma lahkumisvisiidil oleva president Kersti Kaljulaidiga. Hädast aitasid välja kümnendikud, kes said ka ühe tunni ajal õpetajaameti ära proovida.

President kohtus 11. ja 12. klassi õpilastega ja andis neile ühiskonnaõpetuse tunni, milles rääkis kodanikuühiskonnast ning noorte osast selles. Pärast tundi vestles president õpilastega ja vastas nende küsimustele. Kohtumise lõpuks tehti ühispilt. Kuna kool on remondi tõttu asenduspindadel, siis toimus kohtumine vallamaja saalis.

Enne õpilastega kohtumist tehti ühispilt Luunja Keskkooli õpetajatega, kellele president soovis head õpetajate päeva ning andis üle kingituseks toodud presidendiaia roosi istiku.