ySKILLS uuring jätkub

Luunja Keskkool osaleb ka sel kevadel rahvusvahelises teadusuuringus “Noorte digipädevused

7.–10. klasside õpilastel on pärast kevadvaheaga taas võimalus anda oma panus ySKILLS’i digioskuste uuringusse, milles osaleme kolmel aastal koos Soome, Saksamaa, Portugali, Itaalia ja Poola koolidega.

Eelmisel kevadel küsitluse esimeses laines kogutud andmete analüüsi tulemused on avaldatud lühiraportis „Eesti õpilaste digipädevus“, mida käis 18. aprillil õpetajatele tutvustamas raporti üks autoritest, Tartu Ülikooli meediasotsioloogia teadur Signe Opermann.

Projekti kodulehel on avaldatud ka teiste partnerriikide tulemuste kokkuvõtted, mida saab huvi korral sirvida.

ySKILLS (Youth Skills) on nelja-aastane teadusprojekt, mida rahastab Euroopa Liit teadus- ja innovatsiooniprogrammist Horisont 2020. Eestis korraldab küsitlust Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi uurimisrühm sotsioloogiaprofessor Veronika Kalmuse juhtimisel.

7.–10. klasside õpilastel palutakse ühe koolitunni vältel täita anonüümne veebiküsimustik, milles keskendutakse noorte teadmistele, oskustele, arvamustele ja kogemustele digivahendite kasutamise ja veebimaailmas
tegutsemise kohta. Õpilaste vastused aitavad teadlastel paremini mõista, kuidas info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat noorte heaolu suurendamiseks veelgi sihipärasemalt kasutada ning tulla toime veebikasutuse pahupoolega. Noored aitavad oma arvamuste ja hinnangutega avardada ka digipädevuse mõiste tähendusruumi.

Igast riigist osaleb veebiküsitluses ligikaudu 1000 noort. Küsitlust korratakse samade vastajate seas ka 2023. aastal, et näha, kuidas on õpilaste digioskused ja netikogemused vahepeal muutunud.