Gümnaasiumisse sisseastujatele

Palume gümnaasiumisse soovijatel, kes on saanud jaatava vastuse Luunja Keskkooli vastuvõtmise kohta, täita avaldus Luunja Arnos hiljemalt 19.06.2020. Võimalusel palun ARNO-s laadida üles ka klassitunnistuse koopia, põhikooli lõputunnistuse koopia ja väljavõte tervisekaardist. Kui dokumente ei ole võimalik üles laadida, siis palun tuua need kooli kantseleisse tööpäeviti kell 8.00 – 12.30 26. juunini 2020. a. […]

Loe lisaks…

Head suvepuhkust!

Head lapsevanemad! Luunja Keskkool tänab teid ja kõiki teisi pereliikmeid pühendumise, hoole ja aja eest sellel erakordsel õppeaastal. Viimane keeruline trimester nõudis ka teilt õpetajaks olemist – oma teadmiste ja oskuste jagamist, aga ka uute asjade juurde õppimist ning oma lastele edasi andmist. Teieta ei oleks me toime tulnud. Luunja Keskkool soovib teile kõigile rahulikku […]

Loe lisaks…

Rahvatants Luunja Keskkoolis

Täna, 2. juunil 2020, sai täis täpselt 150. aastat esimesest lastelaulupeost. Algas lastelaulupeo aasta, mis lõpeb ilusa kontserdiga 30. mail 2021 Luunjas, kuhu kõik laste- ja noortekoorid üle Eesti on oodatud.  Sellisel tähtsal päeval on hea meel välja kuulutada, et sügisest 2020 alustab Luunja koolis taas rahvatantsuring. Täpsem info ja ringi registreerimine algab augustis. […]

Loe lisaks…

Tartumaa parimad ainetundjad 2020

Luunja Keskkooli õpilastest pälvisid sel õppeaastal olümpiaadidel osalemise eest maakondliku tunnustuse Lauri Kask (bioloogia, keemia), Sander Kask (matemaatika), Rando Lukk (geograafia, matemaatika), Deisi Anelle Poska (kunstiõpetus) ja Egon Puksa (majandus). Palju õnne tublidele osalejatele ja nende juhendajatele. Tervitusvideot saab vaadata siin […]

Loe lisaks…

Kooli lõpetamine läheneb

See kevad on olnud eriline. On asju mis toimivad sellegipoolest traditsiooniliselt. Esmaspäeval istutas lõpuklass koolimaja kõrvale oma puu. Täna toimub emakeele riigieksam ning 5. juunil matemaatika riigieksam. Külma närvi ja selget pead teile kallid lõpetajad! […]

Loe lisaks…

Gümnaasiumisse sisseastumise testi sooritamine

Luunja Keskkooli 10. klassi vastuvõtt toimub põhikooli lõputunnistuse, testi ja vestluse tulemuste alusel. SA Innove poolt ettevalmistatud elektrooniline test toimub 18.05.2020 eksamite infosüsteemis EIS. Testile registreerunud õpilased saavad testi sooritada koduarvutis. Alates 11.05.2020 on testile registreerunud õpilastel võimalus läbi lahendada harjutustesti ja arvuti kontrollimise testi. SA Innove poolt koostatud testi sooritamise juhend õpilasele on leitav […]

Loe lisaks…

Kaunist emadepäeva!

Kallid emad! Distantsõpe ja eriolukord on loonud väljakutseid nii õpilastele, õpetajatele kui lapsevanematele. Sel nädalal õppisid lapsed laulu, et seda emale esitada. Kogu koolipere nimel soovivad kaunist emadepäeva 2. klassi õpilased https://www.facebook.com/luunjakeskkool/videos/2965955043470208/ […]

Loe lisaks…

Projekt Toetame Saaremaad

Suured teod sünnivad väikestest mõtetest. Seda on tõestanud meie emakeeleõpetaja Marika Loderaud. Sattudes aprilli alguses vaatama ETV´s saadet “Aitame Saaremaad”, mis rääkis koroonaviiruse puhangu tõttu lukkuläinud Saaremaast, tuli ta mõttele teha samuti midagi saare heaks. Suheldes Saaremaa Toidufestivali korraldajatega muutus idee selgemaks ja nii sai sellest koolitöö, mis on õpilastele andnud võimaluse lasta oma loovusel lennata. Kodutöö […]

Loe lisaks…