1. klassi vastuvõtt, 10. klassi vastuvõtt

1. klassi vastuvõtu taotlused esitada Luunja ARNOs 8. maiks 2020. a. Sisseastuja tervisekaarti ja koolivalmiduskaarti saab esitada 25. augustini 2020. a. 10. klassi õppima asumise soovist anda teada e-posti aadressil luunjakk@luunja.edu.ee hiljemalt 08.05.2020 kell 14.00. Testi sooritamine toimub elektrooniliselt 18. mail ning vestlused kõigile sisseastujatele toimuvad 20.-22. mai 2020.a.. […]

Loe lisaks…

Juhised sobiva tööasendi kujundamiseks

Kuvari ekraan peab olema ettesirutatud käe ulatuses ja asetsema silmadega ühel joonel või veidi madalamal, et vältida kaela vaevusi. Tööks vajalikud töövahendid tuleks hoida käeulatuses ja kergelt kättesaadavas kohas. Klaviatuuri ees peab olema ruumi käte ja randmete toetamiseks.Vajadusel tuleks kasutada randmetoega hiirematti. Õige asendi saamiseks võib kujutada raamatut pea kohal – oluline on, et selg […]

Loe lisaks…

Live-koolitunnid õppimisest ja õpetamisest

Neljapäeval (02.04) algavad iganädalased live-koolitunnid õppimisest ja õpetamisest. Sel nädalal leiab aset esimene Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Haridustehnoloogide Liidu ja Telia koostöös sündiv live-koolitund teemal “Kuidas tõhusalt õppida”. Tund toimub neljapäeval, 2. aprillil kell 11.00. Tund kantakse üle Inspira kanalis, mis on leitav Telia TVs, www.teliatv.ee ja Telia TV äpist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi Youtube’i […]

Loe lisaks…

Haridusministeerium lükkab eksamid edasi

Haridus- ja Teadusministeerium otsustas, et seoses eriolukorraga lükatakse edasi gümnaasiumi lõpueksamite toimumise periood. Eriolukorras ei toimu ka keeletasemete eksamid, testid ja tasemetööd. Uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest. Rohkem infot: https://www.hm.ee/et/uudised/eksamiperiood-lukkub-edasi-uued-eksamiajad-soltuvad-eriolukorra-kestusest […]

Loe lisaks…

Algatus “Igale koolilapsele arvuti”

Nüüd, kui kõik koolilapsed on koduõppel on paljud lapsed olukorras, kus neil ei ole kodus töötamiseks vajalike nutiseadmeid. Algatus “Igale koolilapsele arvuti!” (igalekoolilapselearvuti.ee) aitab tagada, et see nii oleks. Palume kõigil, kel veel kodus ei ole koolilastel õppimiseks piisavaid seadmeid, sellest teada anda siin Kui teie kodus on seade, mida mõni abi vajav koolilaps võiks […]

Loe lisaks…

Veebiseminaril “Kuidas oma last koduõppes toetada”

Veebiseminaril “Kuidas oma last koduõppes toetada” annavad lastevanematele nõu Eesti Haridustehnoloogide Liidu ja Innove Rajaleidja spetsialistid. Veebiseminari kantakse üle HITSA youtube kanalil https://youtu.be/_EmMPzQlljg Veebiseminari Facebooki lehel https://www.facebook.com/events/2445675912316675/ saate küsida ja tõstatada teemasid, mis Teile enim huvi pakuvad ja mille kohta ootaksite veebiseminaril vastuseid: www.slido.com ja kood: 7989 […]

Loe lisaks…

Tartu Ülikooli liikumislabori soovitused aktiivseteks tegevusteks kodus

Käes on üks eriline kevad. Liikuma Kutsuvate Koolide asemel on nüüd mõnda aega Liikuma Kutsuvad Kodud. Kuidas kodus aktiivne olla ja õppida? ÕPPESSE PAUSIDE PLANEERIMINE:• Vaata üle, mis tänaseks teha anti. Kui kaua see aega võtab? Planeeri ülesannete täitmise vahele pause liikumiseks nt iga 15 minuti järel. HEAD PAUSID ÕPPIMISEST:• Viska õppimise vahel (pehme) palliga […]

Loe lisaks…