Seoses distantsõppega läks Luunja Keskkool alates 15.03 üle perioodõppe tunniplaanile.

Loominguliste ainete (Ku, Tö, Keh, Mu) õpe toimub projektõppena.

E 26.045.abc6.ab7.abc8.ab9.ab1011
EEMBMV/SV/S
EEMBMV/SV/S
LoLoIIIEE
LoLoIIIEE
AjAjKeMaj
AjAjKeMaj
T 27.045.abc6.ab7.abc8.ab9.ab1011
MMBInimÜhiskMM
MMBInimAjMM
EEIKeAjKiKi
EEIKeKeKiKi
V/SAjKeGPerek
V/SAjGPerek
K 28.045.abc6.ab7.abc8.ab9.ab1011
28.04EV/SMMMV/SV/S
EV/SMMMV/SV/S
LoKiAjAjIMM
LoKiAjAjIMM
BÜhiskKeUurim
BÜhiskKeUurim
N 29.045.abc6.ab7.abc8.ab9.ab1011
MMBInimÜhiskKiE
MMBInimÜhiskKiE
KiKiAjAjAjKeMaj
KiKiAjAjAjKeMaj
LoInimKeGPerek
LoInimKeGPerek
R 30.045.abc6.ab7.abc8.ab9.ab1011
InimV/SMMMKiKi
InimV/SMMMKiKi
LoLoIIIMUurim
LoLoIIIMMaj
B
B
E 3.055.abc6.ab7.abc8.ab9.ab1011
MMGKeKe / ÜhiskEE
MMGKeÜhiskEE
EEMBÜhisk / KeV/SV/S
EEMBKeV/SV/S
MMKeM
MMKeM
T 4.055.abc6.ab7.abc8.ab9.ab1011
InimV/SIIGMV/S
InimV/SIIGMV/S
KiKiAjAjGEE
KiKiAjAjGEE
LoGGKiKi
LoGKiKi
K 5.055.abc6.ab7.abc8.ab9.ab1011
KiKiMMMKeKe
MLoIIMGV/S
MLoIIAjGV/S
KeIV/SE
KeIV/SE
N 6.055.abc6.ab7.abc8.ab9.ab1011
EEIIIMM
EEIIKeMM
LoKiGAjKeEKi
LoKiGAjIEKi
LoAjIFF
LoAjIFF
R 7.055.abc6.ab7.abc8.ab9.ab1011
IV/SGKeBEKi
IV/SGKeBEKi
MMInimBV/SFG
MMBBV/SFM ex
IÜhisk
I
E 10.055.abc6.ab7.abc8.ab9.ab1011
EEIKeKiMI
EEIKeKiMI
MV/SGFEKiM
MV/SGFEKiM
KiFGG
KiFGG
T 11.055.abc6.ab7.abc8.ab9.ab1011
ELoMMBII
ILoMMBII
IInimEIMFF
ArvInimEInimMFF
EInimFGUurim
EInimGUurim
K 12.055.abc6.ab7.abc8.ab9.ab1011
KiV/SEIKiMM
KiV/SEIMMM
IMV/SFMII
IMV/SFBII
MBFG
MFFG
N 13.055.abc6.ab7.abc8.ab9.ab1011
MMMV/SEMM
MMMV/SEMM
ArvV/SEEV/SV/SF
ArvV/SEEV/SV/SF
EKiFLoodprM ex
EKiLoodprM ex
R 14.055.abc6.ab7.abc8.ab9.ab1011
MMIFEII
AjLoEFEII
IIMEBMPerek
IIMEBLoodprM
KiF
Ki
E 17.055.abc6.ab7.abc8.ab9.ab1011
IIKiKiKiMF
IIKiKiKiMF
KiMLoFGFM
KiMLoFGFM
KehGV/SLoodprAj
GV/SLoodprAj
T 18.055.abc6.ab7.abc8.ab9.ab1011
MAjMMMII
KiAjMMMII
KiIV/SGV/SAjM ex
IV/SEV/SAjM ex
InimEEKiMajB
InimEMajB
K 19.055.abc6.ab7.abc8.ab9.ab1011
EMV/SV/SV/SMM
MMV/SV/SV/SMM
IAjKiEKiAjAj
IAjKiEKiAjAj
EGFLoodprKe
FLoodprKe
N 20.055.abc6.ab7.abc8.ab9.ab1011
AjILoV/SMII
KuILoV/SMII
MMEFEMajB
MuMEMEMajB
MV/SLoMGLoodprM
V/SLoGLoodprM
R 21.055.abc6.ab7.abc8.ab9.ab1011
ArvAjMV/SMII
ArvAjMV/SMII
IMV/SArvV/SAjAj
IMV/SArvV/SAjAj
MFKu
Ku
E 24.055.abc6.ab7.abc8.ab9.ab1011
IIEGIMajI
IMEGMMajI
MIKiV/SEMB
MÜhiskKiV/SV/SMB
ELoKiKe / FIM
KiAj / GIM
T 25.055.abc6.ab7.abc8.ab9.ab1011
MIMMAjI
AjIMMAjI
KiÜhiskLoGIKe
KiMV/SGIKe
AjV/SMajB
MajB
K 26.055.abc6.ab7.abc8.ab9.ab1011
IÜhiskKiV/SIAj
IAjKiV/SIAj
MMV/SArvMKe
MILoArvMKe
LoGAjF
GAjF
N 27.055.abc6.ab7.abc8.ab9.ab1011
KiAjEMII
LoAjEMII
LoIMV/SMajB
InimIV/SArvMajB
InimV/SKuM
KuM
R 28.055.abc6.ab7.abc8.ab9.ab1011
IV/SMV/SLoodprKe
IV/SMV/SLoodprKe
AjÜhiskV/SKiLoodprAj
AjÜhiskV/SKiLoodprAj
MKuELoodpr
ELoodpr