2019/2020. õppeaasta

Juhatus

Egon Puksa – president, õppenõukogu esindaja
Elis Opmann – asepresident
Grete Kull – kultuuri- ja spordiminister
Grettel Liis Raudsepp – kantsler
Birgit Laurson – teabeminister

Liikmed
Ketlin Mutso
Gretelis Rein
Katarina Verst
Kaarel Madisson
Marten Punnar
Tauri Saar
Marion Poljakov
Rando Lukk
Andrea Lääts
Lisette Valts
Victoria Unuks
Cärolyn Dietrich – hoolekogu asendusliige
Heidy Loikonen
Markkus Suun
Egle Oolberg – hoolekogu liige
Helen Saar – tervisenõukogu liige
Karolin Gubinski – tervisenõukogu liige