2018/2019. õppeaasta

Rask Mann – president, õppenõukogu esindaja
Laaneoja Karoliine – teabeminister
Puksa Egon – kultuuri- ja spordiminister

Liikmed
Sööt Jaan-Joakim
Tali Elis
Kangur Karolin
Saar Helen
Opmann Elis
Punnar Marten
Pärnalaas Joosep
Poljakov Marion
Lääts Andrea
Gubinski Karolin
Kivineem Kaspar Martin
Kiiver Kaarel
Oolberg Egle – hoolekogu esindaja
Dietrich Cärolyn – hoolekogu esindaja
Punnar Maribel