2022/2023. õppeaasta õppenõukogu koosolekute toimumise ajad ja põhiteemad:

30.08.2022 – 2022/2023. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.

13.06.2023 – 1.-8. ja 10., 11. klassi õpilaste üleviimine järgmisse klassi.

20.06.2023 – 9. ja 12. klassi lõpetamine.

28.08.2023 – 2022/2023. õppeaasta kokkuvõtted.