2018/2019. õppeaasta õppenõukogu koosolekute toimumise ajad ja põhiteemad:

11.06.2019 – 1.-8. ja 10., 11. klassi õpilaste üleviimine järgmisse klassi.

20.06.2019 – 9. ja 12. klassi lõpetamine.

28.08.2019 – 2018/2019. õppeaasta kokkuvõtted.

29.08.2019 – 2019/2020. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.