2021/2022. õppeaasta õppenõukogu koosolekute toimumise ajad ja põhiteemad:

10.06.2022 – 1.-8. ja 10., 11. klassi õpilaste üleviimine järgmisse klassi.

20.06.2022 – 9. ja 12. klassi lõpetamine.

25.08.2022 – 2021/2022. õppeaasta kokkuvõtted.

26.08.2022 – 2022/2023. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.