2020/2021. õppeaasta õppenõukogu koosolekute toimumise ajad ja põhiteemad:

06.2021 – 1.-8. ja 10., 11. klassi õpilaste üleviimine järgmisse klassi.

06.2021 – 9. ja 12. klassi lõpetamine.

08.2021 – 2020/2021. õppeaasta kokkuvõtted.

08.2020 – 2021/2022. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.