2019/2020. õppeaasta õppenõukogu koosolekute toimumise ajad ja põhiteemad:

09.06.2020 – 1.-8. ja 10., 11. klassi õpilaste üleviimine järgmisse klassi.

19.06.2020 – 9. ja 12. klassi lõpetamine.

27.08.2020 – 2019/2020. õppeaasta kokkuvõtted.

28.08.2020 – 2020/2021. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.