Distantsõppe korraldamine Luunja Keskkoolis dokumendina

Maja avatakse kell 7.15
1 8.15-9.00
2 9.10-9.55
3 10.05-10.50
  Söögivahetund 1.-4. klass
4 11.10-11.55
  Söögivahetund alates 11.55 5.-8. klass ja alates 12.08 9.-12. klass
5 12.20-13.05
6 13.15-14.00
7 14.10-14.55
8 15.00-15.45

12. klassi riigieksamid:

Aeg Aine
19.04.2021 eesti keel (kirjalik)
03.05.2021 inglise keel (kirjalik)
04.-07.05.2021 inglise keel (suuline)
21.05.2021 matemaatika (kirjalik)
   

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Aeg Aine
28.05.2021 eesti keel ja kirjandus (kirjalik)
03.06.2021 matemaatika (kirjalik)
09.06.2021 bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inglise keel, saksa keel, vene keel (kirjalik)
09.-10.06.2021 inglise keel, saksa keel, vene keel (suuline)

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klass

23.-24.09.2020 – loodusõpetus (kirjalik)

30.09.-01.10.2020 – matemaatika (kirjalik)

7. klass

21.-22.09.2020 – loodusõpetus (kirjalik)

28.-29.09.2020 – matemaatika (kirjalik)

Loovtööde kaitsmine – 06.10.2020

 Loovtööde ning õpilasuurimuse ja praktiliste tööde kaitsmine 08.06.2021.

Kursusehinnete väljapaneku ajad 2019/2020

Kursuste arv          
5  16.10  11.12  15.02  12.04  11.06
         12. kl  15.04
4  06.11  22.01  01.04  11.06  
       12. kl  15.04  
3  27.11  12.03  11.06    
     12. kl  15.04    
2  22.01  11.06      
   12. kl  15.04      
1  11.06        
12. kl  15.04        

Trimestrite ajad põhikoolis

I trimestri lõpp 27.11. 2020

II trimestri lõpp 12.03.2021

2020/2021. õppeaasta koolivaheajad

I vaheaeg – 19.10.-25.10.2020

II vaheaeg –   23.12.2020-10.01.2021

III vaheaeg – 22.02.-28.02.2021

IV vaheaeg  – 19.04.-25.04.2021

Õppetöö lõpeb 11.06.2021, 12. klassil 15.04.2021, 9. klassidel 24.05.2021

V vaheaeg – 14.06.-31.08.2021