Maja avatakse kell 7.15
1 8.15-9.00
2 9.10-9.55
3 10.05-10.50
  Söögivahetund 1.-4. klass
4 11.10-11.55
  Söögivahetund 5.-12. klass
5 12.20-13.05
6 13.15-14.00
7 14.10-14.55
8 15.00-15.45

12. klassi riigieksamid:

Aeg Aine
24.04.2023 eesti keel (kirjalik)
02.05.2023 inglise keel (kirjalik)
2.-5.05; 8.05.2023 inglise keel (suuline)
17.05.2023 matemaatika (kirjalik)
   

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Aeg Aine
02.06.2023 eesti keel ja kirjandus (kirjalik)
07.06.2023 matemaatika (kirjalik)
12.06.2023 bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inglise keel, saksa keel, vene keel (kirjalik)
12.-13.06.2023 inglise keel, saksa keel, vene keel (suuline)

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klass

19.-22.09.2022 – matemaatika (kirjalik)

23.09; 26.-27.09.2022 – eesti keel (kirjalik)

10.-13.10.2022 – loodusõpetus (kirjalik)

7. klass

19.-22.09.2022 – matemaatika (kirjalik)

23.09; 26.-27.09.2022 – eesti keel (kirjalik)

10.-13.10.2022 – loodusõpetus (kirjalik)

17.-18.10; 17.-21.10.2022 – A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik, suuline)

Loovtööde kaitsmine – 21.10.2022

 Loovtööde ning õpilasuurimuse ja praktiliste tööde kaitsmine – 26.05.2023

Kursusehinnete väljapaneku ajad 2022/2023

Kursuste arv          
5  21.10  16.12  17.02  14.04  14.06
         12. kl  20.04
4  04.11  20.01  31.03  14.06  
       12. kl  20.04  
3  25.11  10.03  14.06    
     12. kl  20.04    
2  20.01  14.06      
   12. kl  20.04      
1  14.06        
12. kl  20.04        

Trimestrite ajad põhikoolis

I trimestri lõpp 25.11.2022

II trimestri lõpp 10.03.2023

2022/2023. õppeaasta koolivaheajad

I vaheaeg – 24.10.-30.10.2022

II vaheaeg –   22.12.2022-08.01.2023

III vaheaeg – 27.02.-05.03.2023

IV vaheaeg  – 24.04.-30.04.2023

Õppetöö lõpeb 14.06.2023, 12. klassil 20.04.2023, 9. klassidel 29.05.2023

V vaheaeg – 15.06.-31.08.2023

2022/2023. õppeaasta põhikooli ja gümnaasiumi lõpuaktused toimuvad 21.06.2023 kell 12.00 põhikool ja 15.00 gümnaasium.