Maja avatakse kell 7.15
1 8.15-9.00
2 9.10-9.55
3 10.05-10.50
  Söögivahetund
4 11.10-11.55
  Söögivahetund
5 12.15-13.00
  Söögivahetund
6 13.15-14.00
7 14.10-14.55
8 15.00-15.45

12. klassi riigieksamite ajad on järgmised:

Aeg Aine
22.04.19 eesti keel (kirjalik)
06.05.19 inglise keel B1, B2-tasemel (kirjalik)
07.-10.05.19 inglise keel B1, B2-tasemel (suuline)
24.05.19 matemaatika
Teatatakse 25. maiks 2019 saksa keel B1, B2 tasemel, vene keel B1, B2 tasemel (kirjalik, suuline)

Põhikooli lõpueksamite ajad on järgmised:

Aeg Aine
03.06.19 eesti keel ja kirjandus (kirjalik)
10.06.19 matemaatika (kirjalik)
13.06.19 bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inglise keel, saksa keel, vene keel (kirjalik)
13.-14.06.19 inglise keel, saksa keel, vene keel (suuline)

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klass

08.05.19 – eesti keel (kirjalik)

15.05.19 – matemaatika (kirjalik)

4. klass

02.10.2018 – loodusõpetus (kirjalik)

6. klass

14.05.19 – eesti keel (kirjalik)

21.05.19 – matemaatika (kirjalik)

7. klass

25.09.2018 – loodusõpetus (kirjalik)

 –  loovtööde ning õpilasuurimuse ja praktiliste tööde kaitsmine 07.06.2019.

Kursusehinnete väljapaneku ajad 2018/2019

Kursuste arv
5  19.10.  14.12.  15.02.  12.04.  11.06.
 12. kl  18.04.
4  09.11.  18.01.  29.03.  11.06.
 12. kl  18.04.
3  23.11.  22.02.  11.06.
 12. kl  18.04.
2  19.01.  11.06.
 12. kl  18.04.
1  11.06.
12. kl  18.04.

Trimestrite ajad põhikoolis

I trimestri lõpp23.11. 2018

II trimestri lõpp 22.02.2019

III trimestri lõpp 11.06.2019

2018/2019. õppeaasta koolivaheajad

I vaheaeg – 22.10.-28.10.2018

II vaheaeg –   24.12.2018-06.01.2019

III vaheaeg – 25.02.-03.03.2019

IV vaheaeg (v. a 12. klass) – 22.04.-28.04.2019

V vaheaeg (v. a lõpuklassid) 12.06.-31.08.2019