Koroonaviiruse leviku tõttu 13. märtsil 2020 . a Eestis kehtestatud eriolukorra ajal koolihoonetes õppetööd ei toimu, õppetöö toimub distantsõppena

Distantsõppe korraldamine Luunja Keskkoolis dokumendina

Maja avatakse kell 7.15
1 8.15-9.00
2 9.10-9.55
3 10.05-10.50
  Söögivahetund 1.-4. klass
4 11.10-11.55
  Söögivahetund 5.-8. klass ja 9.-12. klass
5 12.20-13.05
6 13.15-14.00
7 14.10-14.55
8 15.00-15.45

12. klassile toimuvad kaks riigieksamit, mille ajad on ministeeriumi poolt täpsustamisel:

Aeg Aine
29.05 eesti keel (kirjalik)
05.06 matemaatika (kirjalik)
   
   
   

Põhikoolil käesoleval õppeaastal lõpueksameid ei toimu

Aeg Aine
  eesti keel ja kirjandus (kirjalik)
  matemaatika (kirjalik)
  bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inglise keel, saksa keel, vene keel (kirjalik)
  inglise keel, saksa keel, vene keel (suuline)

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klass

12.05.2020 – eesti keel (kirjalik)

4. klass

01.-02.10.2019 – loodusõpetus (kirjalik)

6. klass

13.05.2020 – eesti keel (kirjalik)

7. klass

24.-25.09.2019 – loodusõpetus (kirjalik)

 –  loovtööde ning õpilasuurimuse ja praktiliste tööde kaitsmine 05.06.2020.

Kursusehinnete väljapaneku ajad 2019/2020

Kursuste arv          
5  18.10.  13.12.  14.02.  09.04.  09.06.
         12. kl  30.04.
4  08.11.  17.01.  27.03.  09.06.  
       12. kl  30.04.  
3  29.11.  06.03.  09.06.    
     12. kl  30.04.    
2  17.01.  09.06.      
   12. kl  30.04.      
1  09.06.        
12. kl  30.04.        

Trimestrite ajad põhikoolis

I trimestri lõpp 29.11. 2019

II trimestri lõpp 06.03.2020

III trimestri lõpp 09.06.2020

2019/2020. õppeaasta koolivaheajad

I vaheaeg – 21.10.-27.10.2019

II vaheaeg –   23.12.2019-05.01.2020

III vaheaeg – 24.02.-01.03.2020

IV vaheaeg  – 20.04.-26.04.2020

V vaheaeg (v. a lõpuklassid) 10.06.-31.08.2020