Kui distantsõpe sunnib meid teistega distantsi hoidma, siis ikka on ju põnev vaadata, mida teised teevad ja kuidas neil läheb. Kehalises kasvatuses said õpilased ülesandeks jagada pilte oma lemmikspordialadest kasutades selleks koduseid ja käepäraseid vahendeid ning võimalusi. Siin valimik põnevamatest piltidest.

Praegusel ajal on liikumine eriti oluline. Luunja Kooli poisid tegelesid õpetaja Martin Pihli eestvedamisel kehalise kasvatuse tunni raames Google Art-iga, kirjutades liikumisäpiga oma nime kaardile. Mõned põnevamad tööd.

Tornid väljendavad inimese tungi taeva poole ja on kaitstuse ja ligipääsmatuse sümbol. Just tuletorn näitab teed ohutusse sadamasse. Ka kool on vaimuvalguse tuletorn. Nii oli ka neljandatel ja viiendatel klassidel ülesandeks ehitada käepärastest vahenditest tuletorni ja merd meenutav kompositsioon, et pöörata tähelepanu kaugõppele ja sellele, et iga laps on hetkel oma turvalises kodusadamas ja saadab koolile ja sõpradele tervitusi.