Luunja Keskkooli projektid

Projektid 2021/2022 õppeaastal
Projektid 2021/2022 õppeaastal:
:
:
Projektid 2021/2022 õppeaastal:
Projekti nimi
:
Projektijuht/koordinaator
:
Osalejad
Projektid 2021/2022 õppeaastal:
Erasmus + Steps towards a healthy school - Teel tervislikuma kooli poole
:
Margit Laidvee
:
8.-12. klassi õpilased
Projektid 2021/2022 õppeaastal:
Erasmus + YETDKA - Noored eurooplased mõtlevad, teevad, teavad, hindavad
:
Margit Mõttus
:
8. klassi õpilased
Projektid 2021/2022 õppeaastal:
:
:

Erasmus+ Steps forward a healthy school

Projekti ,,Steps forward a healthy school“ (Sammud tervislikuma kooli suunas) eesmärgiks on tervislike eluviiside propageerimine, väikeste sammude haaval õpilaste mõtlema panek enda ja lähedaste tervise peale, samuti tervise edendamine koolis ning vaime tervis distantsõppe ajal. Projekti kestvus on 2 aastat ning projektis osalevad peamiselt gümnaasiumi astme õpilased. Lisaks Luunja koolile osalevad projektis veel koolid Saksamaalt, Portugalist, Hispaaniast ja Poolast.

Projektijuht Margit Laidvee. Projekti info on leitav eTwinning portaalist: https://twinspace.etwinning.net/158871/home

Erasmus+ YETDKA

Young Europeans Think. Do. Know. Assess” („Noored eurooplased Mõtlevad. Teevad. Teavad. Hindavad.”) on 22 kuud kestev rahvusvaheline Erasmus+ projekt Luunja Keskkoolis. Lisaks Luunja Keskkoolile osalevad projektis veel koolid Soomest, Saksamaalt, Sloveeniast ja Lätist.

Projekti eesmärk on arendada kriitilist mõtlemist läbi kultuuripärandi ning meediakirjaoskuse, samuti teha lähemalt tutvust kujundava hindamisega. Vähemtähtsam pole ka sõpruskonna suurendamine ning meeskonnaoskuste arendamine rahvusvahelistes töörühmades.

Luunja koolist osalevad projektis 8. klasside õpilased. Projektijuht Margit Mõttus.

Projekti info on leitav eTwinning portaalist: https://twinspace.etwinning.net/124205/home

eTwinning projekt ,,MusicLexis: The most fun dictionary ever“ II

8.klasside saksa keele rühma õpilased osalesid eTwinningu projektis ,,MusicLexis: The most fun dictionary ever“II. Selles projektis uurisid Eesti, Poola, Horvaatia, Rumeenia, Itaalia, Kreeka, Türgi ja Ungari koolide õpilased suurepärast viisi võõrkeele sõnavara õppimiseks ehk muusikat kuulates. Õpilased töötasid koos veebisaidil www.musiclexis.com, mis sisaldab inglise, prantsuse ja teiste keelte sõnastikke ning mis pakub populaarsete lugude näiteid uue sõnavara omandamiseks. Samuti täideti muid erinevaid ülesandeid, mis olid seotud muusikaga. Õpilased kohtusid üksteisega zoomi vahendusel ning kokku toimus viis kohtumist. Projekti raames toimus ka logo konkurss, mille võitis meie kooli 8.b klassi õpilane Birgit Laurson.

Projekti info on leitav eTwinning portaalist: https://twinspace.etwinning.net/156258/home

eTwinningu multiprojekt ,,Linnulennul läbi kooli”

7. klasside saksa keele rühma õpilased osalevad 2020/2021 õppeaastal eTwinningu multiprojektis ,,Linnulennul läbi kooli”. Tegemist on oktoobrist aprillini kestev võõrkeelealase multiprojektiga (inglise ja saksa keel).

Projekti info on leitav eTwinning portaalist: https://twinspace.etwinning.net/123265/home

LÕPETATUD PROJEKTE:

Luunja Keskkooli õpilaste õppeprogrammid looduskeskustes 2019/2020. õppeaastal

Meie kool osaleb Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse programmis. Projekti „Luunja Keskkooli õpilaste õppeprogrammid looduskeskustes 2019/2020. õppeaastal„ raames on kõigil kooli õpilastel on võimalus õppeaasta jooksul osaleda ühes loodus- ja keskkonnahariduskeskuste poolt läbiviidavas aktiivõppeprogrammis. Projekti kestvus: september 2019 – juuni 2020. Projektijuht on Maarja Kass.

eTwinningu multiprojekt ,,Tvinnime keeletunnid põnevamaks”

8.klasside saksa keele rühma õpilased osalesid 2019/2020 õppeaastal eTwinningu multiprojektis ,,Tvinnime keeletunnid põnevamaks”

Projekti info on leitav eTwinning portaalist: https://twinspace.etwinning.net/94146/home

eTwinningu projekt ,,Caring for our forest, caring for our future”

9.klasside inglise keele rühma õpilased osalesid 2019/2020 õppeaastal õpetaja Triin Nooska juhendamisel projektis ,,Caring for our forest, caring for our future”. See projekt pälvis ka Euroopa Kvaliteedimärgi.  

Projekti info on leitav eTwinning portaalist: https://live.etwinning.net/projects/project/208064

Erasmus + 21st century skills – Individuelles Lehren   und Lernen im digitalen Wandel

21st Century Skills for Teaching and Learning online (2017-2020) ehk Õpetamis- ja õppimisoskused 21.sajandil on projekt, mis on saanud toetuse Erasmus+ programmist. Projektis osalevad Eesti, Saksamaa, Hispaania, Holland, Läti ja Poola. Nii õpilased kui õpetajad õpivad projekti käigus, kuidas kasutada erinevaid digitaalseid materjale, et tõhustada oma õppimis- või õpetamisprotsessi ning kuidas üldse toime tulla 21.sajandi digimaailmas. Projektis keskendutakse omavahelisele koostööle ning jagatakse oma teadmisi ja kogemusi. Projekti info on leitav eTwinning portaalist: https://twinspace.etwinning.net/55510/home

Euroscola

Märtsis kuulutas Euroopa Parlamendi büroo koostöös Euroopa Komisjoni esindusega välja Euroscola konkursi gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuste õpilastele. Ülesandeks oli korraldada Euroopa Päev enda koolis. Konkursist võtsid osa ka meie kooli 9.-11. klassi õpilased, kes korraldasid koolis Euroopa nädala.

Kokku esitati 12 konkursitööd. Euroopa päeva konkursi auhinnaks on 5 reisi Strasbourgi, Euroopa Parlamenti 20-24 õpilasele ning 2 õpetajale sügis-talvel 2019 ette antud kuupäevadel.

Sügisel 2019 sõidavad Euroopa Parlamenti Strasbourgi 5 kooli õpilased. Luunja Keskkooli õpilased osalevad Euroscola päeval 29.11.2019.

Noorte kohtumised “Connected by art”

Projekti nimi on Noorte kohtumised “Connected by art”. Projekt kestab 6 kuud ja algab 2018/19 Õa II pa.  Projektis on kolm partnerit: Aleksander Puškini kool, Hansa kool ja Luunja Keskkool. Osalevad 16-24 noort, kellest pooled õpivad vene õppekeelega koolis + grupijuhid. Projekti raames toimuvad kuni 6 kohtumist. Teema ja tegevused: animatsioon ja digitaalne kunst, meeskonnatööd, reis.