2019/2020 projektid

Projekti nimiProjektijuht/koordinaatorOsalejad
Projekti nimi:
Noored eurooplased mõtlevad, teevad, teavad, hindavad
Projektijuht/koordinaator:
Margit Mõttus
Osalejad:
Projekti nimi:
Euroopa spordinädal 2020
Projektijuht/koordinaator:
Tiina Rosi
Osalejad:
Kõik õpilased
Projekti nimi:
Luunja Keskkooli õpilaste õppeprogrammid    looduskeskustes 2020/2021. õppeaastal
Projektijuht/koordinaator:
Maarja Kass
Osalejad:
1.-9. klassi õpilased
Projekti nimi:
Erasmus + 21st century skills – Individuelles Lehren   und Lernen im digitalen Wandel
Projektijuht/koordinaator:
Margit Laidvee
Osalejad:
8.-11. klassi õpilased
Projekti nimi:
Teel tervislikuma kooli poole
Projektijuht/koordinaator:
Margit Laidvee
Osalejad:
8.-12. klassi õpilased
Projekti nimi:
Luunja LAN
Projektijuht/koordinaator:
Heli Erik
Osalejad:
9.-12. klassi õpilased
Projekti nimi:
Euroscola
Projektijuht/koordinaator:
Ülle Taaber
Osalejad:
10.-12. klassi õpilased

Luunja Keskkooli õpilaste õppeprogrammid looduskeskustes 2019/2020. õppeaastal

Meie kool osaleb Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse programmis. Projekti „Luunja Keskkooli õpilaste õppeprogrammid looduskeskustes 2019/2020. õppeaastal„ raames on kõigil kooli õpilastel on võimalus õppeaasta jooksul osaleda ühes loodus- ja keskkonnahariduskeskuste poolt läbiviidavas aktiivõppeprogrammis. Projekti kestvus: september 2019 – juuni 2020. Projektijuht on Maarja Kass.

Erasmus + 21st century skills – Individuelles Lehren   und Lernen im digitalen Wandel

21st Century Skills for Teaching and Learning online (2017-2020) ehk Õpetamis- ja õppimisoskused 21.sajandil on projekt, mis on saanud toetuse Erasmus+ programmist. Projektis osalevad Eesti, Saksamaa, Hispaania, Holland, Läti ja Poola. Nii õpilased kui õpetajad õpivad projekti käigus, kuidas kasutada erinevaid digitaalseid materjale, et tõhustada oma õppimis- või õpetamisprotsessi ning kuidas üldse toime tulla 21.sajandi digimaailmas. Projektis keskendutakse omavahelisele koostööle ning jagatakse oma teadmisi ja kogemusi. Projekti info on leitav eTwinning portaalist: https://twinspace.etwinning.net/55510/home

eTwinning projekt

English Class of 2019 – rahvusvahelises projektis osalevad meie kooli ühe inglise keele rühma 5.klasside õpilased ning õpilased Hispaaniast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Norrast, Serbiast, Tšehhi Vabariigist, Albaaniast Türgist, Rumeeniast, Slovakkiast, Poolast, Itaaliast. Projekti eesmärgiks on õpilaste kirjutamis-, lugemis- ja rääkimisoskuse arendamine inglise keeles läbi loominguliste ülesannete. Samuti on oluline erinevate veebikeskkondade kasutamine ja digipädevuse arendamine.

Euroscola

Märtsis kuulutas Euroopa Parlamendi büroo koostöös Euroopa Komisjoni esindusega välja Euroscola konkursi gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuste õpilastele. Ülesandeks oli korraldada Euroopa Päev enda koolis. Konkursist võtsid osa ka meie kooli 9.-11. klassi õpilased, kes korraldasid koolis Euroopa nädala.

Kokku esitati 12 konkursitööd. Euroopa päeva konkursi auhinnaks on 5 reisi Strasbourgi, Euroopa Parlamenti 20-24 õpilasele ning 2 õpetajale sügis-talvel 2019 ette antud kuupäevadel.

Sügisel 2019 sõidavad Euroopa Parlamenti Strasbourgi 5 kooli õpilased. Luunja Keskkooli õpilased osalevad Euroscola päeval 29.11.2019.

Noorte kohtumised “Connected by art”

Projekti nimi on Noorte kohtumised “Connected by art”. Projekt kestab 6 kuud ja algab 2018/19 Õa II pa.  Projektis on kolm partnerit: Aleksander Puškini kool, Hansa kool ja Luunja Keskkool. Osalevad 16-24 noort, kellest pooled õpivad vene õppekeelega koolis + grupijuhid. Projekti raames toimuvad kuni 6 kohtumist. Teema ja tegevused: animatsioon ja digitaalne kunst, meeskonnatööd, reis.