2018/2019 projektid

Projekti nimiProjektijuht/koordinaatorOsalejad
Projekti nimi:
Euroopa spordinädal 2018
Projektijuht/koordinaator:
Tiina Rosi
Osalejad:
Kõik õpilased
Projekti nimi:
Luunja Keskkooli õpilaste õppeprogrammid    looduskeskustes 2018/2019. õppeaastal
Projektijuht/koordinaator:
Maarja Kass
Osalejad:
Kõik õpilased
Projekti nimi:
Erasmus + 21st century skills – Individuelles Lehren   und Lernen im digitalen Wandel
Projektijuht/koordinaator:
Margit Laidvee
Osalejad:
Projekti nimi:
Move2Learn, Learn2Move Cont4est
Projektijuht/koordinaator:
Margit Laidvee, Siret  Soe
Osalejad:
9.-12. klassi õpilased
Projekti nimi:
Noorte kohtumised
Projektijuht/koordinaator:
Kristina Suviste
Osalejad:
8.-10. klassi õpilased
Projekti nimi:
Nord+Junior
Projektijuht/koordinaator:
Siret Soe
Osalejad:
9.-11. klassi

Luunja Keskkooli õpilaste õppeprogrammid looduskeskustes 2018/2019. õppeaastal

Meie kool osaleb Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse programmis. Projekti „Luunja Keskkooli õpilaste õppeprogrammid looduskeskustes 2018/2019. õppeaastal„ raames on kõigil kooli õpilastel on võimalus õppeaasta jooksul osaleda ühes loodus- ja keskkonnahariduskeskuste poolt läbiviidavas aktiivõppeprogrammis. Projekti kestvus: september 2018 – juuni 2019. Projektijuht on Maarja Kass.

Erasmus + 21st century skills – Individuelles Lehren   und Lernen im digitalen Wandel

21st Century Skills for Teaching and Learning online (2017-2020) ehk Õpetamis- ja õppimisoskused 21.sajandil on projekt, mis on saanud toetuse Erasmus+ programmist. Projektis osalevad Eesti, Saksamaa, Hispaania, Holland, Läti ja Poola. Nii õpilased kui õpetajad õpivad projekti käigus, kuidas kasutada erinevaid digitaalseid materjale, et tõhustada oma õppimis- või õpetamisprotsessi ning kuidas üldse toime tulla 21.sajandi digimaailmas. Projektis keskendutakse omavahelisele koostööle ning jagatakse oma teadmisi ja kogemusi. Projekti info on leitav eTwinning portaalist: https://twinspace.etwinning.net/55510/home

eTwinning projekt

English Class of 2019 – rahvusvahelises projektis osalevad meie kooli ühe inglise keele rühma 5.klasside õpilased ning õpilased Hispaaniast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Norrast, Serbiast, Tšehhi Vabariigist, Albaaniast Türgist, Rumeeniast, Slovakkiast, Poolast, Itaaliast. Projekti eesmärgiks on õpilaste kirjutamis-, lugemis- ja rääkimisoskuse arendamine inglise keeles läbi loominguliste ülesannete. Samuti on oluline erinevate veebikeskkondade kasutamine ja digipädevuse arendamine.

Nordplus Junior

Luunja Keskkooli õpilased ja õpetajad osalevad rahvusvahelises Nordplus Junior projektis “Meedia ühendab ja lahutab”. Lisaks meie koolile on projektis veel Soome ja Läti koolid. Lätis toimus kohtumine selle aasta oktoobris. Veebruaris ootab ees kokkusaamine Soomes ja aprillis külastavad Soome ja Läti õpilased ning õpetajad meie kooli. Projekti käigus omandavad õpilased teadmisi meedia kasutusest, arendavad inglise keele oskust ja saavad uusi sõpru. Projektis osalevad 8.-11. klasside õpilased.

Noorte kohtumised “Connected by art”

Projekti nimi on Noorte kohtumised “Connected by art”. Projekt kestab 6 kuud ja algab 2018/19 Õa II pa.  Projektis on kolm partnerit: Aleksander Puškini kool, Hansa kool ja Luunja Keskkool. Osalevad 16-24 noort, kellest pooled õpivad vene õppekeelega koolis + grupijuhid. Projekti raames toimuvad kuni 6 kohtumist. Teema ja tegevused: animatsioon ja digitaalne kunst, meeskonnatööd, reis.