Kooliraamatukogu on avatud koolipäevadel
esmaspäevast neljapäevani 7:30 – 15:30 ja reedeti 7:30 – 13:30.

Raamatukoguhoidja Mare Haus.
e-post: mare@luunja.edu.ee

E-kataloog http://www.lugeja.ee/
Raamatukogude ühiskataloog võimaldab valida raamatukogu, mille andmeid soovitakse vaadata või mille kogus otsingut teostada.
Selleks alustatakse otsinguväljale raamatukogu nime trükkimisega.
Programm pakub vasteid, mille hulgast on võimalik endale sobiv valida ja edasi leida juba soovitud teavik.

Raamatukogu kodukord

  • Raamatukogu teenindab Luunja Keskkooli õpilasi, õpetajaid ja töötajaid.
  • Raamatukogu ja lugemissaal on vaiksed tööruumid.
  • Laenutusperioodi pikkuseks on 3 nädalat.
  • Valik teatmekirjandusest (nt entsüklopeediad jms, samuti perioodika), on kasutamiseks kohapeal.
  • 1.-4. klassi õppekirjanduse vahendab klassijuhataja, 5.-12. klassi õpilastele aineõpetaja, töövihikud enne kooli algust kooliraamatkogu.
  • Kooliaasta lõppedes on õpilastel kohustus kõik laenutatud teavikud ja õpikud tagastada.
  • Kaotatud või rikutud teavikud ja õpikud on lugeja kohustatud asendama.
  • Õpilasele ei väljastata lõputunnistust või dokumente koolist lahkumisel, kui tal on võlgnevused kooliraamatukogus.