Luunja Keskkool on alustanud liitumist võrgustikuga Roheline kool

Projektijuht: Elo Hermann

Tel. 5650 2137

e-mail: info@loovlood.com