Koolitervishoiuteenust osutab Eldred OÜ

Kooliõde Keteli Solodov

e-post: keteli.solodov@luunja.edu.ee

tel: +372 526 2065

Vastuvõtt
E – R 08.30 – 13.30

Esmaabi osutab koolis Malle Ots, telefon 5666 2705

Koolitervishoiu eesmärk on:
– jälgida õpilaste tervislikku seisundit;
– kujundada õpilaste seas tervislikku eluviisi;
– tervisliku koolikeskkonna loomine;
– ennetada õpilaste haigestumist ja krooniliste haiguste väljakujunemist;
– esmaabi andmine haigestumise, traumade ja vigastuste korral;
– õpilaste, lastevanemate ja koolipersonali nõustamine terviseküsimustes.
https://www.haigekassa.ee/partnerile/raviasutusele/haiguste-ennetus/koolitervishoid

Tervisekontroll viiakse läbi lapsevanema nõusolekul 1., 3., 7. ja 10. klassi õpilastele.
Tervisekontroll sisaldab:
– pikkuse mõõtmist;
– kaalumist;
– kehamassiindeksi määramist;
– nägemisteravuse kontrolli;
– vererõhu mõõtmist;
– rühi kontrolli;
– naha ja limaskestade seisundi hindamist;
– luu- ja lihaskonna seisundi hindamist;
– vaimse tervise hindamist.
Vastavalt «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 43 lõike 1 alusel on vajalik õpilastel läbida perearsti juures ennetav tervisekontroll II, V ja IX klassis ja hambahaigusi ennetav arstlik kontroll I, III, V, VII ja IX klassis. Laste hambaravi on Eestis tasuta. Haigekassa tasub alla 19-aastaste
kindlustatute hambaravi eest.

Vaktsineerimine toimub koolis lapsevanema nõusolekul vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale.
– 6-7 aasta vanuselt DTaP-IPV 5 (difteeria, teetanuse, atsellulaarse läkaköha ja inaktiveeritud poliomüeliidi vaktsiin) – üldjuhul tehakse perearsti juures enne kooli tulekut
– 12 aasta vanuselt HPV 1, 2 (inimese papilloomiviiruse vaktsiin tütarlastele)
– 13 aasta vanuselt MMR 2 (leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsiin)

– 15-17 aasta vanuselt dTap 6 (difteeria, teetanuse ja atsellulaarse läkaköha vaktsiin)
Vaktsiinid on tasuta.
Vaktsineerimise info: https://ta.vaktsineeri.ee/

Kooliõe poolt kogutud terviseandmed koonduvad e-tervise infosüsteemi, kuhu on ligipääs vaid tervishoiutöötajatel ning patsiendiportaali (digilugu.ee) kaudu nähtavad ka lapsevanemale.

Soovitused lapsevanematele
– Palun jälgige lapse päevakava ja tagage lapsele vajalik puhke- ja uneaeg ning normaalsed treeningukoormused.
– Tervisekontroll 2., 5., ja 9. klassi õpilastel toimub perearsti juures.
– Hambaarsti külastus soovitavalt üks kord aastas, kindlasti tuleks minna kontrolli 1., 3., 5., 7. ja 9. klassis.
– Pidage kinni tervisliku toitumise reeglitest ja veenduge, et laps sööb hommikusööki.
– Haigustunnuste (köha, nohu, valu) ja palaviku ilmnemisel ärge saatke last kooli vaid pöörduge perearsti poole.
– Väljaspool perearsti tööaega saab ööpäevaringselt esmast meditsiinilist nõu perearsti nõuandeliinilt 1220. Erakorralise abi vajadusel helistada telefonil 112.
– Kui perearst või eriarst on määranud lapsele ravi siis palun andke kooli kaasa vajalikud ravimid ja ravi puudutav info, sest kooli tervishoiukabinetis on vaid esmaabivahendid.
– Palun informeerige kindlasti kooliõde lapse meditsiinilistest erivajadustest.