Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaator (HEVKO)  on sotsiaalpedagoog Maie Koger.

HEVKO  ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine  tugispetsialistide, õpetajate  ja lastevanemate vahel. Telefon 5036 710, e-post: maie.koger[ät]luunja.edu.ee

Eripedagoog  (logopeed) Merit Hallap, e-post: merit.hallap[ät]luunja.edu.ee

Eripedagoog: Lea Jürgenstein, e-post: lea.jyrgenstein[ät]luunja.edu.ee

Eripedagoog Hiie Tikk, e-post: hiie.tikk[ät]luunja.edu.ee

Eripedagoog (logopeed) Kristel Lempu, telefon 5391 4351, e-post: kristel.lempu[ät]luunja.edu.ee

Psühholoog Sirle Suurväli, telefon 5905 9767, e-post: sirle.suurvali[ät]luunja.edu.ee

Sotsiaalpedagoog Maie Koger, telefon 5036 710, e-post: maie.koger[ät]luunja.edu.ee

Abiõpetaja Laivi Pilt, e-post: laivi.pilt[ät]luunja.edu.ee

Abiõpetaja Svetlana Žirova, e-post: svetlana.zirova[ät]luunja.edu.ee

Abiõpetaja Renate Sagaja, e-post: renate.sagaja[ät]luunja.edu.ee

Õpiabiõpetaja Evelin Kivisaar, e-post: evelin.kivisaar[ät]luunja.edu.ee

Õpiabiõpetaja  Marika Muttik, e-post: marika.muttik[ät]luunja.edu.ee

Tartumaa Rajaleidja keskus pakub kuni 26-aastastele Tartu linna ja maakonna lastele ja noortele tasuta õppe- ja karjäärinõustamisteenuseid. Ühtlasi korraldame ka maakondliku nõustamiskomisjoni tööd.

Tartumaa Rajaleidja keskuse veebiaadress on www.rajaleidja.ee/tartumaa, kuhu lisatakse vajalikku infot õpetajatele, õpilastele ja lastevanematele.

Tartumaa Rajaleidja keskus

Tähe 4 (IV korrus), 51010 Tartu

Telefon 5885 3661

Üldtelefon 5886 0713