Distantsõppe korraldus Luunja Keskkoolis 2020/2021 õppeaastal dokumendina

Vastavalt valitsuse korraldusele on Luunja Keskkool perioodil 14.-22.12.2020 distantsõppel.

Perioodil 26.11-02.12.2020 on Luunja Keskkooli 10. klass distantsõppel

Perioodil 18.-25.11.2020 on Luunja Keskkooli 5.-12. klass distantsõppel

Kui õpilane on distantsõppel pikemalt kui üks nädal on võimalik teha taotlus sooja koolitoidu saamiseks koju. Toitlustamise vajadusest tuleb teada anda klassijuhatajale.

Distantsõppe perioodil on õppematerjalid kätte saadavad läbi õppeinfosüsteemi Stuudium. Kui Stuudiumi server lakkab ülekoormuse tõttu pikemalt töötamast, siis lisame õppeülesanded siia leheküljele.

HITSA (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus) on koostöös Haridustehnoloogide Liiduga loonud e-koduõppe korduma kippuvate küsimuste lehe, kuhu on koondatud teemat puudutavad materjalid. Info täieneb jooksvalt!

Kasulik info lapsevanemale

10 nõuannet õpilaselevanemaleperele distantsõppega toimetulekuks