Distantsõppe korraldus Luunja Keskkoolis dokumendina

Alates 25.01.2022 on kogu Luunja Keskkool distantsõppel.

Distantsõppe perioodil on õppematerjalid kätte saadavad läbi õppeinfosüsteemi Stuudium.

Alates 01.03.2021 võttis Luunja Keskkool kasutusele Google´i õpikeskkonna – Google Suite´i ja koondab sinna veebi vahendusel toimuva õppeprotsessi ja elektroonilised õppematerjalid. Google Suite võeti kasutusele eesmärgiga muuta distantsõpe sujuvamaks ja kogu õppeprotsess õpilasekesksemaks.

Õpikeskkonna kasutamiseks ja õppimisega seotud infovahetuseks on loodud kõigile õpilastele kooli e-maili konto aadressiga eesnimi.perenimi@opil.luunja.edu.ee, mis on seotud loodud elektroonilise õpikeskkonnaga. Stuudiumisse jääb endiselt õpilaspäevik – õpilasega seotud andmed, hinded, viited kodutöödele, samuti ainekavade kirjeldused. Stuudiumis toimub ka koolikorraldusega seotud infovahetus.

Koolimaja on distantsõppe perioodil avatud tööpäeviti kell 8.00 – 13.00

Kooliraamatukogu on distantsõppe perioodil avatud E, K ja N 8.00 – 13.00

Kasulik info seoses distantsõppega:

Riiklikult on distantsõppe korraldamisega seotud kasulik info ja materjalid koondatud Haridus- ja Noorteameti kodulehele.

Kevadel 2020 lõi HITSA (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus) koostöös Haridustehnoloogide Liiduga e-koduõppe korduma kippuvate küsimuste lehe, kuhu on koondatud teemat puudutavad materjalid. Lisaks tasub tutvuda ka rubriigiga kasulik info lapsevanemale.

Kasulikud videoklipid kevadest 2020: 10 nõuannet õpilaselevanemaleperele distantsõppega toimetulekuks.

Ideeviit projekti raames loodud noorelt noorele leht Õpihoog distantsõppel