1. klassi astumiseks vajalikud dokumendid:
  • sünnitunnistuse koopia
  • sisseastuja tervisekaart
  • koolivalmiduse kaart
  • kooli vastuvõtmise avaldus, mis esitatakse Luunja ARNO-s
  • taotlus esitada 30. aprilliks 2021. a

Aprill 2021 on veebipõhine kooliga tutvumise kuu 1. klassi astuvatele lastele ja nende vanematele.

Avasündmusena toimub 13. aprillil kell 18.00-19.00  infotund septembris kooli tulevate laste vanematele (Zoomis). Luunja Keskkooli direktor, õppejuht ja tulevased 1. klasside klassijuhatajad annavad ülevaate õppimisvõimalustest meie koolis.

Info telefonil 741 7317