1. kl astumise avaldus

  1. klassi astumiseks vajalikud dokumendid:
  • sünnitunnistuse koopia
  • sisseastuja tervisekaart
  • koolivalmiduse kaart