1. klassi astumiseks vajalikud dokumendid:
  • sünnitunnistuse koopia
  • sisseastuja tervisekaart
  • koolivalmiduse kaart
  • kooli vastuvõtmise avaldus, mis esitatakse Luunja ARNO-s
  • taotlus esitada 8. maiks 2020. a