Luunja Keskkooli eelkooli töökorraldus 2019/20. õa
Sihtgrupp: 2020. a septembris 1. klassi tulevad õpilased
Töökorraldus: Õppetöö algab jaanuaris 2020.

   Eesmärk:

  • Loome eeldused edukaks toimetulekuks juba kooli alguses.
  • Loome positiivse õpikogemuse ja aitame lapsel koolieluga kohaneda.
  • Õpilane tutvub kooli ruumidega ja harjub nendega.
  • Laps tutvub õppetöö läbiviimise korraga koolis ja klassis.

Päevakava: Koolipäeva jooksul toimub 2 õppetundi. Õppetunni pikkus on 35 minutit, teemad eesti keelest, matemaatikast ja loodusõpetusest, loominguline ja käeline tegevus. Tundide vahel on mängupaus 10 min.
  8.45            buss Lohkva- Luunja (kolmapäeviti)
  9.00            saabumine koolimajja
  9.10- 9.45  1.tund
  9.45- 9.55   mänguline vahetund
  9.55-10.30  2.tund
  10.40          buss Luunja- Lohkva (kolmapäeviti)

Vajalikud õppe- ja töövahendid soetab Luunja Keskkool ning need on mõeldud igale õpilasele klassis kasutamiseks. Ühiselt loome õpimapi, milles on sees tehtud töölehed ja nendel õpetaja tagasiside tööle. Õpimapid saadame vähemalt 1 kord õppeperioodi jooksul lasteaeda vanematele tutvumiseks.
Kindlasti tuleb lapsel endal koolimajja kaasa võtta vahetusjalatsid!

   Kohtumiseni,
  klassiõpetaja Marika Muttik
  klassiõpetaja Kairi Sirendi