Luunja Keskkooli eelkooli töökorraldus 2019/20. õa
Sihtgrupp: 2020. a septembris 1. klassi tulevad õpilased
Töökorraldus: Õppetöö algab jaanuaris 2020.

   Eesmärk:

  • Loome eeldused edukaks toimetulekuks juba kooli alguses.
  • Loome positiivse õpikogemuse ja aitame lapsel koolieluga kohaneda.
  • Õpilane tutvub kooli ruumidega ja harjub nendega.
  • Laps tutvub õppetöö läbiviimise korraga koolis ja klassis.

Päevakava: Koolipäeva jooksul toimub 2 õppetundi. Õppetunni pikkus on 35 minutit, teemad eesti keelest, matemaatikast ja loodusõpetusest, loominguline ja käeline tegevus. Tundide vahel on mängupaus 10 min.

Esmaspäeviti toimuvad eelkooli tunnid Luunja lasteaia lastele ja kolmapäeviti Lohkva lasteaia lastele

8.45            buss Lohkva- Luunja (kolmapäeviti)
  9.00            saabumine koolimajja
  9.10- 9.45  1.tund
  9.45- 9.55   mänguline vahetund
  9.55-10.30  2.tund
  10.40          buss Luunja- Lohkva (kolmapäeviti)


Vajalikud õppe- ja töövahendid soetab Luunja Keskkool ning need on mõeldud igale õpilasele klassis kasutamiseks. Ühiselt loome õpimapi, milles on sees tehtud töölehed ja nendel õpetaja tagasiside tööle. Õpimapid saadame vähemalt 1 kord õppeperioodi jooksul lasteaeda vanematele tutvumiseks.
Kindlasti tuleb lapsel endal koolimajja kaasa võtta vahetusjalatsid!

   Kohtumiseni,
  klassiõpetaja Marika Muttik
  klassiõpetaja Mariliis Hollo